آموزش روانشناسی بازی کودکان

بازی هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف‌داری است که به صورت گروهی یا فردی انجام شده و موجب کسب لذت و پاسخ به نیازهای کودک می‌شود. بازی پاسخی برای رشد و تکامل استعدادها، قابلیت‌ها، توانایی‌ها و نیازهای ابتدایی و مقدماتی کودک است. همچنین، بازی ابزار تفکر کودک و وسیله‌ای برای سازندگی و آموزش و منشا تکامل رشد جسمی و ذهنی و وسیله‌ پاسخ به حس کنجکاوی او است. کودک به وسیله بازی نیازهای خود را برآورده و عواطف خود را تحت کنترل در می‌آورد.
هدف از این فرادرس آشنايی با مفهوم، ضرورت و انواع بازی‌ها از ديدگاه روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت و نقش‌های سازنده آن در زندگی كودكان است. روانشناسی بازی از موضوعات مهم روانشناسی کودک است. تحقیقات بر روی کودکان نشان داده که کودکان فعال که بسیار بازی می‌کنند، پیشرفت‌های فکری و مغزی بیشتری دارند. هر چیزی که مربوط به تعامل کودک با محیط است، بر تغییر ساختارهای مغز کودک اثر دارد. بسیاری از فعالیت‌هایی که حول محور بازی با کودکان است، سبب ساختن پیوندهای محکم بین فرزند و والدین می‌شود. این بازی‌ها باعث می‌شود که والدین استعدادهای منحصر به فرد هر کودک را بشناسند. روانشناسی بازی کودکان اهمیت و ضرورت بازی کودکان را برای والدین آشکار می‌سازد.


 


اگر این آموزش براتون مفیده میتونید پکیج کامل این دوره رو از لینک زیر تهیه کنید

No related post ID found.
به بالا بروید