عضویت ویژه

اشتراک 3 ماهه

VIP Membership
هزارتومان 49
 • دسترسی نامحدود به کلیه داستانها
 • تخفیف 10% محصولات فروشگاه
 • اطلاع رسانی سریعتر برگزاری مسابقات
 • دانلود رایگان کتابهای تخصصی کودک
 • دانلود رایگان فیلمهای آموزشی کودک

اشتراک 6 ماهه

VIP Membership
هزارتومان 95
 • دسترسی نامحدود به کلیه داستانها
 • تخفیف 10% محصولات فروشگاه
 • اطلاع رسانی سریعتر برگزاری مسابقات
 • دانلود رایگان کتابهای تخصصی کودک
 • دانلود رایگان فیلمهای آموزشی کودک

اشتراک یکساله

VIP Membership
هزارتومان 189
 • دسترسی نامحدود به کلیه داستانها
 • تخفیف 10% محصولات فروشگاه
 • اطلاع رسانی سریعتر برگزاری مسابقات
 • دانلود رایگان کتابهای تخصصی کودک
 • دانلود رایگان فیلمهای آموزشی کودک
قیمت ویژه
به بالا بروید