با قهر کودکان چگونه برخورد کنیم

یکی از شایع ترین رفتارها در کودکان قهر کردن است. کودکان بیشتر برای برآوردن خواسته هایشان از قهر استفاده می کنند و چنانچه والدین واکنش مناسبی به کودک نشان ندهند، به این کار عادت می کنند . قهر یک رفتار اجتنابی در کودکان است و کودکی که قهر می کند می خواهد با این رفتار بر اطرافیانش تسلط پیدا کند .
اگر با قهر کردن فرزندتان سعی کنید خواسته او را برآورد کنید، کودک در می یابد نتیجه قهر کردن های او برآورده شدن خواسته هایش است و از این ابزار در موارد مشابه هم استفاده می کند .
بهترین کار در مقابل قهر کودک، بی توجهی و ماندن بر سر حرف خودتان است. به فرزندتان نشان دهید که حکم و صلاحدید شما با قهر او تغییری نمی کند .
در مقابل قهر فرزندتان عصبانی نشوید، مقابله به مثل نکرده و طوری رفتار کنید که انگار متوجه قهر او نیستید و مراودات روزمره و زندگی عادی تان را در زمان قهر کودک ادامه دهید .
به فرزندتان بگویید می تواند هر وقت قهرش تمام شد و تصمیم گرفت به خواسته شما عمل کند، به جمع خانواده برگردد و در هر صورت نظر شما ثابت خواهد ماند و تن به خواسته او نمی دهید.‏

راهکارهایی برای مقابله و حل چالش قهرکردن کودکان به والدین و مربیان:

 

۱- خوردن غذایشان هنگام غذانخوردن قهر کردن کودکان سر سفره غذا

۲- قصه گویی و داستان گویی یک راهکار مناسب برای حل چالش قهر کردن کودکان است

۳- امر و نهی کردن کودکان در سنین ۴ تا ۱۰ سال یک علت قهر کردن کودکان است

۴- بی توجهی در هنگام قهر کردن کودکان یک راهکار مناسب است

۵- اگر علت قهر کردن کودکان لجبازی باشد او را به حال خوش رها کنید و اگر میگوید با من حرف نزنید با او حرف نزنید و یا با محبت و عاطفه با او برخورد کنید و با او بنشینید و صحبت کنید. سعی کنید در این مواقع از شادی های قبلی که با هم داشته اید سخن بگویید.

۶- کودکان را در موقعیت های خوب تشویق و هنگام قهر کردن تنبیه معقول کنید

۷- هنگام قهر کردن کودکان والدین باید رفتارشان همسو باشد . گاهی یکی از والدین به قهرکودک بی‌توجهی می‌کند ولی دیگری رفتار عکس را نشان داده و درصدد دلجویی و توجه به کودک برمی‌آید که این رفتاری بسیار اشتباه و غلط است. قهر کردن کودکان با رفتار قاطع والدین از بین می‌رود.

No related post ID found.
به بالا بروید